QUI SOM PRE-IMPRESSIÓ IMPRESSIÓ SERVEIS ON SOM
 
De l’època de l’antiga Minerva, quan l’operari passava full per full a la màquina, arribem a l’any 1992, quan vam entrar el primer aparell que imprimia directament de l’ordinador. Tres anys més tard els fils van tornar a córrer pel taller: acabàvem de connectar la primera màquina que imprimia en quatre colors. Des de l’any 2003 en bona part dels impresos fem servir el sistema CTP; el 2009 el vam actualitzar. El 2014 va entrar als nostres tallers una impressora digital amb qualitat òfset, que ha suposat un rebulsiu, tant en el temps de lliurament del producte, com de la qualitat i com no dels preus. SADURNINEWS Tel. 93 839 10 81 IMPRESSIÓ
 
 
 
 
QUÈ 
FEM?